Konumum

Kullanım Koşulları KULLANIM KOŞULLARI

 

Toplada Gel web sitesini ziyaret ettiğiniz (ziyaret eden "kullanıcı" olarak anılacaktır) için teşekkür ederiz. Web sitesinin sahibi LedraNet Operations LTD ("Toplada Gel") olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Toplada Gel” ’e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Zira işbu kullanım koşulları Toplada Gel ile Kullanıcı arasında bir Sözleşme hükmündedir.

BU ŞARTLARIN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI KABUL ETMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNE ERİŞEMEZ VEYA BU WEB SİTESİNİ KULLANAMAZSINIZ. LÜTFEN WEB SİTESİNDEN DERHAL AYRILIN.

1.GENEL
"topladagel.com" web sitesine ("web sitesi" veya "site") erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın ve Kullanım Koşulları'nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Toplada Gel, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2.TELİF HAKKI & MÜLKİYET
Toplada Gel’nın web sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin, animasyonların ve sitede yer alan sair diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Toplada Gel markası ve logosu ve Toplada Gel tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Toplada Gel’ya aittir. Bu ürünlere ilişkin bu web sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Toplada Gel’nın izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.
Toplada Gel, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Toplada Gel'a aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.

Toplada Gel adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Toplada Gel'ya aittir. Toplada Gel adını ya da buna benzer bir adı veya Toplada Gel adının bir parçasını ya da Toplada Gel İşletmecilikleri ŞTİ LTD.'nin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez.

3.  TİCARİ MARKALAR
Bu sitede Toplada Gel ticari markaları, logoları ve Toplada Gel hizmet markaları vardır. Toplada Gel'ın açık ve yazılı müsadesi olmaksızın bu site içeriğinin veya markalarının herhangi bir şekilde kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Bununla ilgili Toplada Gel'nın her türlü kanuni takip, dava ve şikayet hakkı saklıdır.

4. TİPOGRAFİK HATALAR
Web sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlere ilişikin bir hata oluşması durumunda, Toplada Gel, alışveriş yapılmış yada hizmet verilmesi taahhüt edilmiş bir servisi sunmayı reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir. Toplada Gel her durumda siparişin veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın herhangi bir tür siparişi  tamamen yada kısmen reddetme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

5. SÜRE & FESİH
Bu hüküm ve koşullar Web Sitesine giriş ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşulların herhangi birisi, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Toplada Gel  tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedebilir veya iptal edilebilir.

6. GİZLİLİK
Bu site, sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir, buları muhafaza edebilir, LedraNet Operations Ltd. grubu bünyesindeki  diğer web sitelerinde bunları paylaşabilir. İdari Merciler, Mahkemeler, Kolluk Güçleri  ve benzeri yasal ve idari merci ve vasıtalar tarafından bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili makam ve merciler ile paylaşılabilir.

7. GÜVENLİK
İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri güvenlik sorunları içerebileceğinden Toplada Gel, web sitesi kullanımından, kullanıcının site içindeki iletişiminden, kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı teminat vermez, veremez.

8. SINIRLI SORUMLULUK
Toplada Gel, web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Toplada Gel, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Toplada Gel'nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme, avukat ücreti ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.
Toplada Gel, hiçbir şart altında web sitesini veya web sitenin hizmetlerini, işlevlerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, siteye erişiminizden veya erişememenizden ya da siteye ve sitede verilen hizmetlere, içeriklere veya materyallere ya da işlevlere güvenmenizden, hizmetlerin veya bilgilerin sağlanmasından ya da sağlanamamasından kaynaklanan kâr kayıplarından, telafi masraflarından, doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel, dolaylı veya cezai zararlardan ya da bu zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun ya da olmasın kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan yükümlülüklerden ve her türlü yükümlülük teorisinden (ihmal dahil olmak üzere) sorumlu olmaz. Toplada Gel'nın web sitesini veya içerikleri güncellemek gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.  

9. FERAGAT
Toplada Gel web sitesi içeriğinin veya siteyle bağlantılı olan hizmetlerin, içeriklerin veya materyallerin doğruluğu, güvenirliliği, kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya teminat vermez. Web sitesinin kullanımına dair tüm riskler kullanıcıya aittir. Toplada Gel, web sitesinin veya sitede yer alan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya işlevlerin, sürekli ve kullanılabilir olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da sitenin veya siteyi oluşturan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya sunucuların virüs veya diğer zararlı içerikler barındırmadığını veya doğru ya da tam olduklarını garanti etmez. Kullanıcı her türlü gerekli servisin, onarımın veya düzeltmenin tüm masraflarını peşinen kabul eder. Toplada Gel web sitesinden veya site aracılığı ile satın alacağınız ürünlerden veya hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisini hiçbir zaman vermez. Toplada Gel, üçüncü şahıslara vermeniz talep edilebilecek hiçbir bilginin güvenliği hakkında (ödeme araçlarına dair bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir) hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Kullanıcı, üçüncü şahıs içerikleriyle ilgilli yapılabilecek her türlü alacak talebinden işbu anlaşmayla feragat eder. Toplada Gel, her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme, hesapları feshetme, içerik çıkarma veya düzenleme ya da siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. Toplada Gel web sitesinde yer alan iletişimin veya bilginin gizliliğini veya özelliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı, kullanımından kaynaklanan tüm hususlarla ilgili olarak taraf olabilecekleri her tür dava veya duruşmalarda (karşı davalar dahil) yargılama haklarından gayrikabili rücu feragat eder."

10. E-TİCARET İptal Durumu
Toplada Gel web sitesinde değişik türde mal veya hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, web sitesinde mal veya hizmet satın almak için sipariş verme /satın alma yapmak istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgilerini, e-mail adresi ve adresi) bildirmesi gerekmektedir. Toplada Gel'ın web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmet listesindeki fiyatlardaki hatalar nedeniyle yanlış fiyat vermesi veya fiyat bilgilerini yanlış belirtilmesi hallerinde, Toplada Gel her zaman için verilmesi taahhüt edilen hizmeti iptal etme, geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetler mevcut veya sınırlı olması halinde mezkur mal veya hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Toplada Gel tarafından değiştirilebilir, geri alınabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak  ve alacak iddia ve talebinde bulunamaz. Satın alınan ürünün konaklama tarihinden en az 15 gün öncesi olmak kaydıyla kullanıcı tarafından iptalinde ödemenin tamamı banka ve vergi masrafları hariç iade edilir, konaklama tarihine 14 gün kala yapılan iptallerde iade yapılmaz.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Burada yer alan kullanım koşulları K.K.T.C. Hukukuna tabidir. Bu kullanım koşullarının geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kullanım koşulları ya da web sitesi kullanımı ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık K.K.T.C. Yasalarına gore , Girne mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve teknik sorunlar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kabul edilecektir.

14. MUHTELİF
Toplada Gel tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Toplada Gel'in bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez.

İş bu kullanım koşulları Toplada Gel ile Kullanıcı arasında bir sözleşme hükmünde olup 14 maddeden oluşmaktadır.